106Besvarade frågor

Besvarade frågor

 1. Vad får vi göra åt störande grannar som gång på gång spelar högljudda låtar och till och med spelar trummor i sin lägenhet? Jag har flertals stunder stört mig och givetvis försökt samtala med grannen men det får ju tydligen ingen effekt. Finns det inte någon jour man kan ringa som hjälper en i dessa frågor?

  Du kan kontakta hyresvärden om du redan försökt att komma tillrätta med problemet genom kontakt med grannen. Som boende i flerfamiljshus får man i och för sig tåla endel musicerande. Men inte oskäligt höga ljudnivåer eller under den tid av dygnet då hyresgäster normalt sover.

   

 2. Hej, jag bor i en av studentstadens hyreslägenheter och jag har vita tapeter med rosa blommor på i både vardagsrummet som sovrummet, har jag någon rätt att få byta tapeter i ett av rummen, är ju inte så där jätte roligt att ha samma tapeter i två rum. Ha jag någon rätt att få byta tapeter i något av rummen?

  Det inget krav på standardiserade färger eller god färgmatchning. Endast om tapeterna klart avviker från vad som kan förväntas kan du få det åtgärdat (annat än frivilligt). Jag skulle inte tro att så är fallet, utan att du tyvärr får leva med bristen.

   

 3. Jag bor i en av 1:orna med pentry på sernanders (Heimstaden). Ganska ofta luktar det som om nån röker inomhus och vissa tider luktar det matos och det kommer med inluften. I bland luktar det också unket ur ventilationen. Ska jag verkligen behöva stå ut med det här?

  Det går aldrig att helt garantera att du inte får in lukt utifrån men självklart har du rätt till en fungerande ventilation. Det först du bör göra är att anmäla problemen till din hyresvärd. Om de inte är hjälpsamma kan du anmäla problemet till Miljö och hälsa. Miljökontoret kan förelägga hyresvärden att åtgärda ventilationen om den är sådan att den inte uppfyller socialstyrelsens rekommendationer.

   

 4. Får man grilla på gården?

  Ja, men ansvarsfullt!

   

 5. Hej! Jag har börjat studera på universitet och är inneboende hos en annan tjej som också läser på universitetet…hon sa från början att vi skulle dela upp hyresperioden på 6 mån. först, och 6 mån. efter. Nu har jag fått ett kontrakt där det står att 1:ta perioden är från 1/1-06 till 31/08-06 och andra perioden från 1/9-06 till 31/12-06. Det ser ut som att hon vill gardera sej eftersom hon anser att det är svårt att hyra ut rummet under sommaren. Ska jag acceptera detta? Jag skulle vilja flytta till ett annat ställe närmare staden till nästa termin.

  Som hyresgäst kan du alltid säga upp kontraktet med 3 månaders uppsägningtid, även om ni avtalat om en viss kontraktstid. Så vill du vara lite elak kan du skriva under kontraktet och sedan säga upp det under mars månad, med avflyttning 31/6… Hyreslagen 5 ?§. Jag tycker dock inte att det är ett lämpligt förfaringssätt – ni ska ju faktiskt bo ihop även under dessa tre månader… I stället bör du ta upp saken med henne. Muntliga avtal ska hållas, men om hon envisas kan du väl föreslå att ni ”möts på halva vägen”, d.v.s. låter första perioden sluta 31/7-06?

   

 6. Hej, Jag bor i en lägenhet som är kopplad till HUS och jag har 2 månaders uppsägningstid på den. Jag undrar hur det fungerar om jag säger upp min lägenhet i mitten av en månad, t.ex. den 15e december. Måste jag då vara ute den 15 februari eller har jag till den sista februari på mig då?

  Uppsägningen gäller från den sista dagen i månaden. Om du alltså säger upp lägenheten i mitten av december ska du ha flyttat ut och lämnat tillbaka nycklarna senast kl 12:00 den första vardagen i mars.

   

 7. Hej! Jag har läst att det är tillåtet att ha husdjur i sin bostad även om kontraktet förbjuder det, så länge hyresvärden inte har speciella skäl att vägra djur tex pga allergianpassning. Jag har skrivit kontrakt om ett rum i studentkorridor i Flogsta och undrar ifall ni känner till denna regel och ifall sådana speciella skäl finns här. Det djur jag tänker på skulle endast hållas inne på mitt rum, ej på gemensamma ytor.

  Vissa hyresvärdar ställer som villkor att det är förbjudet att ha husdjur i lägenheten. I hyreslagen finns inga särskilda bestämmelser om detta utan det är du som hyresgäst som är skyldig att väl vårda lägenheten och se till att dina grannar inte blir störda.

  I ett korridorsboende kan kanske vissa typer av husdjur vara ett problem ex, en stor hund. Dels för att studentlägenheter oftast är små, dels för att det kan vara skrämmande för andra hyresgäster. Ett djur som enbart ska hållas på ditt rum ska inte vara något problem. Men som jag skrev inledningsvis är du ansvarig för lägenheten och uppstår skador kan du bli skyldig att ersätta dessa, så ha koll på ditt husdjur.

   

 8. Vi är tre tjejer som precis har flyttat in i en lägenhet. en våning över oss bor en barnfamilj som har för vana att låta barnen springa omkring och skrika tidigt på morgonen (vid 06.30 brukar det börja). det här gäller alla dagar i veckan och vi har vid ett flertal gånger gått upp och bett dem dämpa sig. den respons vi har fått ifrån dem är nonchalant, otrevligt och de har t.o.m. stängt dörren i ansiktet på oss. vi är extremt trötta att behöva vakna av dem varje morgon vare sig et är vardag eller helg och man får inte mycket studiero överhuvudtaget. finns det någon som kan hjälpa oss med att be dem dämpa sig?eller vet ni vart vi ska vända oss om ni inte kan hjälpa till? Tack på förhand.

  Barn är givetvis ett naturligt inslag i ett flerfamiljshus och vissa störningar måste man tåla, men normal tillsyn över barnen är nödvändig! Om kommunikationen grannar emellan inte fungerar, skall den som anser sig vara störd vända sig till hyresvärden. Om störningarna är av ett slag man inte skall behöva tåla, är det på dennes ansvar att se till att dessa upphör.

   

 9. Jag undrar rent generellt hur långt tid man kan förvänta sig som hyresvärd att få en felanmälning åtgärdad. Vilka, om några, rättigheter har man när det kommer till det? Exempelvis så har ett av våra kylskåp i korridoren varit trasigt och felanmält i över en månads tid, hyresvärdens svar på varför det inte är åtgärdat är att de har anlitat en entreprenör som ska fixa kylskåpet. Har vi rätt till någon form av ersättning för att vi en kan utnyttja detta?

  Ni betalar för en viss service, inkluderande fungerande kylskåp. Att entreprenören inte sköter sina åtaganden är möjligen en förklaring, men det friskriver på intet sätt hyresvärden från sitt ansvar!Tyvärr kan ni inte vänta er någon hög kompensation, men i princip har ni rätt till skälig nedsättning. Åtminstone skall kylskåpet lagas omgående.Tag förnyad kontakt med hyresvärden och hälsa gärna från HUS! Ifall hyresvärden fortsätter med att inte ta sitt ansvar kan du ta kontakt med oss via mail på kansliet@studenthus.nu så lägger vi upp ett ärende till vår jurist.

   

 10. Hej, för några dagar sedan upptäckte jag en vattenläcka i väggen mellan toaletten och hallen i min lägenhet. Det visade sig att ett rör hade gått sönder i lägenheten ovan. Väggen är nu öppnad och inplastad och en fläkt har ställts dit. Det jag nu undrar är om jag har rätt till någon hyresreduktion eller annan ersättning. Tork-fläkten surrar ganska högt, det går exempelvis inte att läsa eller se på tv i lägenheten eftersom ljudet är för störande. Det är också svårt att sova. Dessutom så är fläkten kopplad till vårt el-nät där vi står för abonnemanget. Jag vet inte vad det kan bli för kostnad i slutändan. Vi har fått information om att fläkten skall vara igång i alla fall dygnet runt i en vecka till att börja med, för att se om det behövs en längre tid. Hoppas ni kan ge mig råd om hur jag kan gå till väga och om jag har rätt till någon ersättning.

  I korthet kan man säga att hyresgästen har rätt att få ersättning för elen som förbrukats och viss kompensation för besvären.

   

 11.  Hej! För en vecka sedan felanmälde jag min spis eftersom jordfelsbrytaren utlöstes när spisplattorna sattes på. Reparatörer kom och tittade på spisen som då plötsligt fungerade. De sa till mig att felet troligen berodde på att vatten kommit in i spisplattan men sedan torkat upp. Jag fick rådet ”att vara försiktig när jag diskade i fortsättningen”, därefter gick de och sa inget om fortsatta besök. När jag kom hem idag satt det en lapp på spisen om att de varit här och bytt strömställaren i spisen. De hade varken ringt eller lagt meddelande om att de skulle komma, utan har alltså helt utan förvarning gått in i min lägenhet. Detta känner jag mig kränkt av. Jag ringde Studentstadens kundtjänst och de sa att de inte kunde försvara reparatörens agerande och förstod min reaktion på händelsen. Jag fick också rådet att om jag ville gå vidare med händelsen skulle jag kontakta reparatörens chef. Vad tycker ni att jag bör göra? Känns absolut inte OK att de helt utan förvarning går in i ens lägenhet på det sättet! Dessutom om situationen var akut, vilket jag inte tror, kunde de ju ringt och varnat om att använda spisen.

  Detta är mycket dåligt hanterat. Intrång i lägenhet får endast ske vid akuta fel som förvärras om de inte åtgärdas omedelbart (t.ex. läckande vattenledningar). Du kan absolut gå vidare och kontakta dels områdesansvarig på Studentstaden och dels entreprenören; gärna skriftligen. Någon egentlig skada har ju inte skett, så du kan nog inte hoppas på skadestånd, men berörda chefer måste uppmärksammas på problemet så att det inte sker igen.

   

 12.  Hej, Vad är det som gäller när man vill hyra ut sin studentlägenhet? Är studier på annan ort det enda skäl som godtas. Läste någonstans att ”att flytta ihop med sin partner på prov” räknas som beaktansvärt skäl. Godkänner studentstaden detta?

  Det skall de göra. Om de inte godkänner uthyrningen kan du vända dig till oss eller göra en ansökan till Hyresnämnden.

   

 13. Studentstaden har utan bygglov byggt en parkeringsplats inne på en gård på Väktargatan. Detta medför ökad biltrafik och är väldigt störande eftersom det innebär att varje natt kommer det bilar som väcker de som försöker sova. Bullernivån överstiger vida de 45 decibel som är maxnivån för buller inom bostadsområden nattetid. – Hur kan ni acceptera denna höga bullernivå som ligger över den max tillåtna? (Jag har kontaktat er om bullret utan åtgärd från er sida) Buller ger hyresgästen rätt till hyresreduktion. Hoppas många på Väktargatan inser detta och kräver det.

  Om det är den parkeringsplats jag tror det är, så tillkom den för att möjliggöra för en hyresgäst med svår reumatism att ta sig till och från sin bostad. Om den används av andra så är det fel och ska åtgärdas, men om så inte är fallet bör parkeringen finnas kvar. Bullernormer är just normer och inte lagar, så om beaktansvärda skäl föreligger tycker vi att de kan frångås. Jag beklagar det avvisande svaret, men vi har tagit ställning för den handikappades rättigheter och kommer att stå fast vid detta.

   

 14. Jag bor på Blodstensvägen och jag undrar om det är dags för omtapetsering snart. De jag har nu har suttit i minst 10 år och börjar se rätt slitna ut.

  Om du tycker att tapeterna ser slitna ut kan du ta kontakt med Studentstaden och ber om en statusbesiktning; efter besiktningen tar man ställning till om det är dags för en omtapetsering

 15. Hej. Jag bor på Kantorsgatan och dessa lägenheter är väldigt dragiga på vintern. Alla som kommer hem till mig vill gärna gå väldigt fort då de ofta börjar frysa efter en kvart. Själv går jag oftast fullt vinterklädd och inlindad i filtar och duntofflor då jag konstant fryser i min lägenhet. Jag undrar nu hur många grader det skall vara i en lägenhet? Jag anser själv att så som det är nu, att man ska frysa konstant eller bli sjuk för att man är hemma, inte kan stämma. Jag har inte orkat ta upp detta med studentstaden då jag snart ska flytta, men det vore intressant att veta hur det ligger till. Tacksam för svar.
  Enligt allmänna råd från Socialstyrelsen ska inomhustemperaturen inte understiga 18 grader. Jag skulle rekommendera att du ringer hyresvärdens Kundtjänst och gör en felanmälan så att hyresvärden kan göra en temperaturmätning i din lägenhet.

 16. Jag är en kille som flyttat ut och bestämde mig för att bli inneboende hos en familj, det är i källaren jag bor där kök och toalett finns. Jag har haft en fest tidigare där de klagade på mig att jag var högljudd och festen avbröts. Nu för några dagar sedan blev det en liten fest med fem av mina vänner, där vi tydligen störde igen. Efter det så låste min hyresvärd tvättstugan som straff för att jag hade folk här. Fastän det var sagt muntligt när jag skrev kontraktet att jag skulle ha tillgång till tvättstuga. Har jag nån rätt i detta?
  Även muntliga avtal är bindande så det innebär ett kontraktbrott från hyresvärdens sida då han nekar dig tillgång till tvättstugan. Det är inte i enlighet med gällande bestämmelser att på detta sätt straffa dig för dina överträdelser. Hyresvärden har rätt att begära rättning (dvs kräva tystnad) och om han vill inleda ett formellt förfarande, vilket i slutändan kan leda till att din hyresrätt förverkas. Detta förfarande har dock stränga formkrav och ger inte möjlighet till dylika straffaktioner.
 17. Vår tvättstuga har varit avstängd för renovering i en månad (beräknad tid för renoveringen var 2 veckor) och den verkar inte bli klar denna vecka heller. Kan man begära hyresavdrag för detta och hur går man i så fall tillväga?
  Du har rätt till hyresreduktion för det men i nyttjanderätten detta innebär. Det är svårt att säga en exakt siffra men ersättningen torde ligga på ca 5 % av hyran. I första hand bör du rikta detta krav direkt mot hyresvärden. Om hyresvärden nekar ersättning har du rätt att vända dig till hyresnämnden med en ansökan om hyresreduktion. Om du är boende inom någon av våra föreningar så kan vi biträda dig med detta. I annat fall är du i alla fall välkommen att höra av dig per telefon för ytterligare råd.

 18.  Jag undrar vad det finns för logisk anledning (förutom ren snålhet från hyresvärdens sida) till att tvättmaskinerna i Flogsta låghus inte är bokningsbara. Jag har aldrig förut bott i något område där det har varit så och jag ser bara nackdelar med det, bl.a: Det är omöjligt att planera sitt tvättande.. Man kanske bestämmer sig för att stortvätta en kväll, bara för att upptäcka att varenda maskin är upptagen och man får antingen gå tillbaks med all sin tvätt eller springa runt och leta efter en annan tvättstuga med lediga maskiner Ojämn fördelning av tvättmaskiner.. Efter att ha sprungit runt i 45 minuter till alla tvättstugor i området och bara hittat upptagna maskiner hittade jag plötsligt en hel tvättstuga alldeles för mig själv… Mer konflikter om tvätttider – Min erfarenhet är att de flesta brukar respektera tvätttider när det finns möjlighet att boka, även när bara ett enkelt manuellt bokningssystem används. När det inte går att boka alls är det vilda västern som gäller i tvättstugan…

  Det är faktiskt inte hyresvärden utan din lokala hyresgästförening som bestämmer riktlinjerna för tvättstugans användning. Därför torde det nuvarande systemet vara ett utfall av hyresgästernas vilja. Vill du få till en förändring rekommenderar jag att du kontaktar Hyresgästföreningen i Hamberg (dvs. Flogsta låghus) på hihamberg(at)hotmail.com

 19. Hej, undrar om det finns något att göra åt alla utomhuskatter i flogsta låghus? De gör sina behov i sandlådor och grusgångar vilket inte är trevligt varken för barnfamiljer eller för oss hundägare (hundarna äter kattbajs och till föld av det kräks). Det är en självklarhet att hundgäre ska plocka upp efter sin hund, och nu när snön smält bort ligger det kattbajs lite här å var då de grävt ner sin bajs i snön när de inte kom åt marken men jag har inte sett en enda kattägare gå en sväng på gräsmattorna… Det är en sanitär oangelägenhet!Miljökontoret i Uppsala kommun bevakar att djurägare i kommunen behandlar sina djur väl samt att grannar inte störs och att djuren förhindras från att förorena i till exempel sandlådor och på gångbanor.

  Det du kan göra är att dels kontakta din hyresvärd och påtala problemet dels att vända dig till miljö och hälsa. De kan informera dig om vilka åtgärder som eventuellt kan bli aktuella i ditt fall.

 20. Jag undrar vilken ställning ni tar till byggande av fler energisnåla hus i Uppsala? Vi första anblick kan det verka skrämmande då byggkostnaderna blir en aning högre men i längden kommer mer energisparas, både för miljön och den betalande boende. Så, vad anser ni om det? Skulle ni ställa er bakom ett eventuellt byggande?

  HUS har inte tagit något formellt ställningstagande i denna fråga och driver heller inte denna typ av boendefrågor. Vi ställer oss dock positiva till nybyggnation men har främst förespråkat byggnation av billigare form då studenternas ekonomi inte klarar av allt för lyxiga byggnationer.

 21. Jag undrar hur studentstaden ställer sig till att byta gamla ojordade och söndriga elkontakter som finns i min lägenhet. Jag väntar nämligen barn och vill ha det så säkert som möjligt. Om studentstaden inte är villiga till denna åtgärd, vad har jag då för rättighet att kunna byta det själv till jordade och bättre elkontakter än dem som finns i dagsläget?

  Du har alltid rätt att få hyresvärden att byta ut trasiga och osäkra el-kontakter. Du kan då i samband med reparationen framföra önskemål om att få kontakterna jordade. Du har dock inte möjlighet att tvinga studentstaden att byta till jordade kontakter.
  Hyresgästen har dock rätt att själv utföra förbättringsåtgärder i lägenheten. Dessa måste dock göras fackmannamässigt. Då det gäller el så måste de utföras av en fackman. Det finns dock i så fall ingen möjlighet att få ersättning från hyresvärden för åtgärden.

 22. Jag fick en faktura på hutlösa 1435 kronor för en spricka i handfatet, när jag flyttade ut från Studentstaden. Om jag förstått saken rätt så är jag endast skyldig att betala för återstående livslängd. Stämmer det? Studentstaden måste kunna uppvisa när handfatet sattes in och hur mycket arbetskostnaden gick på? Om de ej kan göra det, måste jag väl inte betala ett helt nytt? Tack på förhand!

  Jag är rädd att 1435 kr är fullt skäligt för ett trasigt handfat då det ligger på samma nivå om inte lägre än vad som är normalt på hyresmarknaden. Den summa de fakturerat tyder på att åldersavdrag redan gjorts men du bör kontrollera för säkerhets skull med hyresvärden. Vad gäller åldersavdrag så är detta inte praxis (om än vanligt förekommande) vad gäller sanitetsporslin utan medges inom ramen för en överenskommelse mellan HUS och Studentstaden.

 23. Hej, Jag undrar var man ska göra av sin barnvagn då jag inte kommer orka bära upp/ner barnvagnen till lägenheten var gång jag ska ut/in. Samtidigt är det inte bara barnvagnen som ska bäras…! Jag har sett ett antal barnvagnar stå i trappuppgångarna fastlåsta i elementen men undrar om det är tillåtet pga brandrisken m.m. Jag skulle uppskatta den lösningen själv men elementen i min tappuppgång är vid den sida där dörren står så det vore ju högst olämpligt av mig att ställa en barnvagn i vägen… Men samtidigt vill jag inte heller behöva ställa barnvagnen i cykelförrådet; den kan bli både smutsig och allra främst mer stöldbenägen. Jag vill ha nära till den och lämpligast vore ju då i trappuppgången. Det blev långt det här men jag hoppas ni förstår mitt problem och kan svara på hur jag ska göra på bästa sätt?

  Det är inte tillåtet att ställa föremål i trapphuset p.g.a. brandrisken och utrymningsmöjligheter . Denna begränsning står även ofta med i hyreskontraktet. Vissa hyresvärdar håller därför med ett barnvagnsförråd i bottenplan. Jag skulle rekommendera att du kontaktar din hyresvärd och ser om ni kan komma fram till en lämplig lösning för ditt hyreshus.

 24. Finns det möjligeht att sätta in ett ”kikhål” i dörren, och hur ska man gå tillväga då?

  Detta torde falla under tillåtna förbättringsarbeten så länge som installationen sker fackmannamässigt. Du bör dock kontakta hyresvärden för information hur du skall gå till väga.

 25. Jag kommer snart att flytta in i en fyra (flogsta låghus) och undrar om jag själv kan installera nätverkskablage och uttag i de olika rummen? Får jag borra i väggar för att dra kabeln? (detta måste ju ses som ett förbättringsarbete)

  Ett första krav på att få utföra dylika åtgärder är att de utförs fackmannamässigt, dvs. det måste utföras i samma klass som en professionell installatör utfört det. Det är dock tveksamt om detta är en generell förbättringsåtgärd, då jag inte kan se att behovet av uttag i lägenhetens olika rum uppfyller allas önskemål för sin boendemiljö. Ytterligare uttag kan uppfattas såsom ett störande inslag i boendemiljön. Rätten till att utföra förbättringsarbeten begränsar sig till ”målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder”. Din föreslagna installation verkar vara mer långtgående än så. Jag skulle därför kontakta Studentstaden innan du utför några större åtgärder för godkännande av dina åtgärder så det inte senare visar sig att du blir skyldig att betala återställandet.

 26. Jag bor just nu inneboende hos min syster i en lägenhet på Djäknegatan, det är bara hon som står på kontraktet. om hon flyttar till nästa termin, vilket är troligt, går det då att ta över lägenheten på något sätt? Ködagar jag har hos Studentstaden kanske räcker, men det beror ju på hur många som vill ha lägenheten.

  Om du varit samboende (d.v.s. delat hushåll) en längre tid har du vanligen rätt att ta över kontraktet. Du måste dock uppfylla Studentstadens studerandekrav. Samboendet måste du dock kunna bevisa vilket innebär att du bör helst  varit skriven på adressen en längre tid (cirka 2 år). Detta har dock inget att göra med antalet ködagar, utan rätten att ta över kontraktet är en rättighet man alltid har i ett hyresförhållande. Om hyresvärden nekar detta kan man begära att få det prövat i hyresnämnen.

   

 27.   Får jag installera kabellister (för tp-kabel etc) längs väggarna? Studentstaden satte ju av misstag bredbandsuttaget vid dörren till uteplatsen. Installationen kommer givetvis följa studentstadens ordinarie standard.

  Du har alltid rätt att göra mindre arbeten själv i lägenheten under boendetiden. Du kan dock bli tvungen att återställa lägenheten innan utflytt. Om du vill slippa detta så krävs att du kan komma överens med hyresvärden innan installation (kontakta hyresvärdens kundtjänst).

 28.   Är det tillåtet att grilla på balkongen?

  Nej. Dels p.g.a. brandfara dels då röken kan uppfattas som störande för grannar.

 29.  Vi har ledsnat på våra tapeter som vi fick nya när vi flyttade in november 06. Vi undrar nu om vi får måla över tapeterna eller kräver studentstaden att det ska vara tapetserat? Om vi får måla får vi i vardagsrummet måla en fondvägg?

  Du har alltid rätt att som hyresgäst utföra enklare förbättringsarbeten såsom målning och tapetsering. Arbetet måste dock vara fackmannamässigt, i annat fall kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa lägenheten vid avflytt. Kolla i första hand med din hyresvärd hur man ställer sig till att måla över befintliga tapeter.

 30. Hejsan. Har en fråga hur ni ställer er till parabolantenner på balkongerna i era hus på Kantorsgatan. Har flyttat dit för ett tag sedan, och enda sättet att få in hdtv sändningar till huset är via parabol då huset endast har kabel-tv support ifrån tele2. (Enda bolaget som inte tillhandahåller hdtv tjänst via kabel-tv). Har kollat omkring på eran hemsida o.s.v. men inte funnit något regelverk för detta. Om det är så att parabol undanbedes undrar jag om det finns några planer närmaste åren att ingå avtal med andra kabel-tv operatörer som t.ex. comhem eller canaldigital?
  Du behöver din hyresvärds medgivande för att få sätta upp parabolantenn (du bör absolut INTE sätta upp en parabolantenn utan tillstånd från hyresvärden – det kan vara grund för uppsägning). Jag föreslår att du kontaktar Studentstadens kundservice och hör för dig vad som gäller för ditt område.

 31. Hej! Jag läste på ”frågor och svar” om kostnaden för internetuppkoppling i bostäderna och undrar om 186kr/mån gäller för Flogsta höghus också? Dessa ägs ju av Heimstaden, vilket kanske gör någon skillnad. Jag har en 10 måndaders hyra f.ö. .

  Hyran är satt utifrån samma förhandlade hyrespåslag för tillgång till bredband som i Studentstaden (1860 kr/år). Detta då det förhandlades medan Flogsta höghus fortfarande tillhörde studentstaden.

 32. Hej! Jag bor i en trea på Flogstavägen och skulle vilja göra om klädkammaren så att ”garderoben” och hänganordningarna tas bort och sätta in nya hänganordningar på väggarna, så att mer hängplats och hyllor skapas. Detta skulle vara en permanent lösning som lämnas kvar då jag sedan flyttar ut. Måste jag prata med Studentstaden om detta eller är detta en sak som är okej att göra?
  Du bör alltid fråga din hyresvärd innan du gör permanenta ändringar i lägenheten. Detta då hyresvärden annars kan ställa krav på att det skall återställas vid avflytt.

 33. Jag hyr en källarlägenhet i ett privathus. Jag har haft mina saker där sen mars men flyttade inte in förrän augusti och september. Under dessa två månaderna så har jag känt att det var något var fel på lägenheten. I lägenheten finns det en liten lucka till förråd som husägaren sa att det var okej att jag kunde ställa mina saker i. En kväll i förra veckan när jag skulle ta ut mina vinterkläder så märkte jag att de hade börjat att mögla. De var gröna av mögel och något spindelliknande nät hadde växt över dem. Men då har jag haft saker liggande där längre än så. jag har fått symtom som hosta, huvudvärk, fryser. Det hemska är att jag inte har skaffat mig en hemförsäkring än men nu har jag förlorat ca 70 procent av vad jag äger. Ägaren till huset sa att det var helt ok att jag har mina saker där. Min fråga är vad ska jag göra nu och vilka rättigheter har jag. Jag undrar också om jag skulle kunna begära någon ersättning från ägaren?

  Vad gäller dina kläder så är det ända sättet att få ersättning att framställa ett skadeståndskrav. För att det skall kunna nå framgång måste du kunna visa att fastighetsägaren, din hyresvärd, agerat försumligt eller vårdslöst. Det kan han ha varit om han haft vetskap om problemen men ändå gett dig rådet att ha saker där. Jag tror dock att det blir mycket svårt att rättsligt visa på försumlighet. Det är därför man alltid bör ha en hemförsäkring. Du kan dock alltid försöka att få din hyresvärd att ersätta dig. Du bör hur som helst anmäla bristen till hyresvärden så snart som möjligt. Om han inte vidtar åtgärder så kan du vända dig till miljökontoret i din kommun så kan de hjälpa dig att kräva åtgärder. Du bör även ha rätt till hyresnedsättning för perioden från att du felanmält tills dess fuktproblemet är åtgärdat. Skicka därför helst en skriftlig anmälan och behåll en kopia av brevet.

 34. Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla eluttag på balkongen?
  Eluttag på balkongen tillhör inte det som hyresvärden är skyldig att tillhandahålla. Har däremot eluttag funnits på balkongen när lägenheten tillträddes ingår det i förhyrningen. Då kan hyresvärden inte utan vidare ta bort det, utan måste antingen ha hyresgästens medgivande eller tillstånd från hyresnämnden.

 35. Hej! Hur går man till väga för att hyra en av era samlingslokaler? Och hur vet man när de är bokade?

  Kontakta din lokala Hyresgästförening. De kan uppge om när lokalerna är lediga. Tyvärr finns det inget enklare sätt att få den informationen. Kontaktinformation hittar du på vår hemsida under ”Områdesföreningar”.

 36. Vad får vi göra åt störande grannar som gång på gång spelar högljudda låtar och till och med spelar trummor i sin lägenhet? Jag har flertals stunder stört mig och givetvis försökt samtala med grannen men det får ju tydligen ingen effekt. Finns det inte någon jour man kan ringa som hjälper en i dessa frågor?

  Du kan kontakta hyresvärden angående problemet om du redan försökt att komma tillrätta med problemet genom kontakt med grannen men inte lyckats att få gehör. Som boende i flerfamiljshus får man i och för sig tåla en del musicerande. Men inte oskäligt höga ljudnivåer eller under den tid av dygnet då hyresgäster normalt sover.

 37.  Vi har problem med våra grannar som tycks vara otroligt grälsjuka. Problemet är att grannarna vägg i vägg grälar regelbundet, vissa veckor varje kväll. Och det riktigt stora problemet uppstår när vi blir väckta mitt i natten av att de sätter igång att skrika åt varandra eller på morgonen innan väckarklockan ringer kl. 6. Nu har det här pågått till och från under närmare 1 år. Finns det något vi kan göra åt det här, är det rimligt att kontakta störningsjouren i ärendet eftersom det inte är på kontorstider? I vanliga fall störs vi inte alls av övriga grannar, och vi anser oss ha en ganska hög tolerans mot musik och andra ljud. Men borde det inte gå att kräva att få sova nattetid i sin egen lägenhet utan att lyssna på folk som skriker, kastar saker, slår och dunkar?

  Självklart har man rätt till en vettig ljudmiljö särskilt nattetid då man som hyresgäst måste visa stor hänsyn mot sina grannar. Ni bör i första han ta kontakt med grannen. Om det inte ger resultat eller om ni tycker att det är obehagligt ta  kontakt med hyresvärden och berätta om störningarna. Ni kan göra detta skriftligt och samtidigt förbehålla er rätten till hyresnedsättning ifall störningarna fortgår. Hyresvärden är skyldig att åtgärda problemet. Om hyresvärden inte gör detta kan ni vända er till miljökontoret. Ni kan även inge en ansökan hos hyresnämnden om att hyresvärden måste åtgärda bristen.

 38. Hej! Jag undrar vilken juridisk grund hyresvärden har för att kräva betalning av hyresgästen då de tar in ett städbolag för att sköta städningen vid avflyttning? Det står inte något om det i hyresavtalet och vad jag vet faller städning inte under hyresgästens vårdplikt enligt jordabalken. Vad gäller?

  Det anses ingå i hyresgästens vårdplikt att lägenheten skall lämnas väl städad när man avflyttar.

 39. Hej, Jag och min kompis har bott och pluggat tillsammans i ett år nu i en trea här i flogsta låghus. För ett halvår sedan flyttade min flickvän in och nu är tanken att vi ska bo själva där. Dock står det ju på studentstadens hemsida att man måste bo med varandra i minst 2 år för att få överlåta ett kontrakt, vilket skapar en massa krångel. Han kan inte flytta ut eftersom han står på lägenheten och utifall han skulle göra de så kan inte vi få tillräckligt mycket bostadsbidrag eftersom vi är tre folkbokförda men bara är två som betalar hyran. Hur ska man göra?

  Hej! Jag förstår att du hamnat i en besvärlig situation eftersom du räknas som inneboende enligt hyreslagen. Som sådan har man enligt lagen ingen generell rätt att ta över lägenheten. Studentstaden har dock en generösare regel som säger att en ‘medboende’ kan ta över lägenheten (även om man skriver skriver ”sammanbott” på hemsidan). Eftersom detta är utöver vad lagen säger kan Studentstaden själv bestämma villkoren för en överlåtelse.

 40. Jag fick mitt rum besiktigat och blev då informerad om att om jag skulle tvingas betala ett skadestånd för fettfläckar på tapeten så skulle jag informeras om det inom en månad. Stämmer det?

  Enligt hyreslagen har hyresvärden två år på sig efter hyresgästens avflyttning att rikta krav mot hyresgästen.

 41. Kan man söka till en studentlägenhet och sedan bo där med sin sambo, även fast denne inte själv studerar? Är det olika för olika föreningar, vad rekommenderar ni för väg att gå?

  Inget hindrar dig att bo med din sambo i en studentlägenhet. Det viktiga är att du som är hyresgäst uppfyller studederandevillkor.

 42. Jag flyttade in i en studentlägenhet den 1:a Juni och upptäckte att det fanns skadedjur. Anticimex har kommit och sanerat för andra gången nu eftersom att skadedjuren inte försvann efter första saneringen. Eftersom att det funnits så mycket skadedjur i lägenheten så har jag varit tvungen att bo hos vänner eller föräldrarna i perioder. Enligt mitt hyreskontrakt så har jag inte rätt till någon ersättning. Jag har spenderat mycket på resor till och från mina föräldrar samt insektssprayer och annat material för att bekämpa skadedjuren. När jag frågar om jag får byta bostad om problemen inte försvinner så får jag inget svar. Mina frågor är: Vad har jag egentligen rätt till? Hur lång tid får en sanering av skadedjur ta? När blir det aktuellt med ersättningsbostad under tiden problemen finns? Har jag rätt till att få byta bostad om problemen kvarstår även om det inte finns någon information om detta någonstans?

  Det kan finnas möjlighet att få rätt till hyresnedsättning vid om det finns en brist i boendet till följd av skadedjur oavsett vad det står i hyreskontraktet.
  Evakueringsbostad är en sak du får ta upp med  bolaget där du har din hemförsäkring. Lägenhetsbyte är inget man är berättigad till enligt hyreslagen, men kan ibland komma ifråga ändå. Kontakta HUS på kanliet@studenthus.nu så får vi titta närmare på ditt fall.

 43. Hej! Jag hyr i andra hand och betalar 4500kr/månad och jag är ganska säker på att hyran egentligen ligger runt 3300kr/månad. Innan jag fick flytta in var jag tvungen att skriva på ett kontrakt. Min fråga är, får hon ta ut så mycket mer i hyra som hon gör? Och spelar det någon roll att jag har skrivit på ett kontrakt med henne? Det är inte säker på att den riktiga hyresvärden vet om hur läget är. Bor jag här olagligt om hon inte har fått godkännande av sin hyresvärd att hyra ut?

  Nej, man får inte göra hyrespåslag hur som helst när det gäller hyresrätter. Den som hyr ut får lägga på ett mindre belopp för till exempel möbler. Hyreslagen är tvingande. Det innebär att man inte kan avtala bort de villkor som lagen fastslår. Om du betalat oskäligt hög hyra har du rätt att få pengar tillbaka. Det kan du i så fall ansöka om hos hyresnämnden.

  Vid andrahandsuthyrning krävs som regel att hyresvärden har gett sitt godkännande. Om tillstånd saknas kan alltså inte bara du utan även den du hyr av bli av med kontraktet.

 44. Hej! Har post doc vid Uppsala Universitet rätt att hyra en studentbostad?

  Du får kolla upp det med respektive hyresvärd. Det styrs helt och hållet av deras hyresvillkor.

 45. Hej Jag undrar om det finns någon form av färdig mall vid skrivandet av kontrakt för inneboende?

  Du kan gå in på följande länk:
  http://home.student.uu.se/mibe3601/hyreskontrakt_inneboende.pdf

 46. Kan man hyra en studentbostad fast man arbetar?

  Studentbostäder räknas som kategoriboende. Det innebär att du måste vara aktivt studerande på en högskola för att få ett kontrakt. Hyresvärden har även rätt att regelbundet kontrollera att du faktiskt studerar. Du kan alltså inte hyra en studentlägenhet om du inte är aktivt studerande.

 47.  Hej! Jag undrar ifall ni har något kösystem, så att man kan ställa sig i kö på era studentbostäder?
 48. Vi har inga studentbostäder utan är en hyresgästförening för studenter i Uppsala.