148Studentstaden & Rackarberget

Studentstaden & Rackarberget

bild-3

OBS!
SRH – Årsmöte den 19 februari kl. 15.00

Mera information hittar du här.

OBS! Föreningens verksamhet är för tillfället stängt på grund av för få aktiva personer som kan hålla igång verksamheten.

Studentstaden och Rackarbergets Hyresgästförening, SRH

Studentstaden 27, källarplanet
752 33 Uppsala

Epost: srhyresgastforening@gmail.com
Facebook: SRH – Studentstaden Rackarbergets Hyresgästförening
Hemsida: www.srhyresgästförening.se

Öppet torsdagar kl 18.30 – 19.30 (avvikelser kan förekomma)
Bokning av kvarterslokalen sker via mejl eller Facebook.

Beskrivning av SRH:s lokaler

Samlingslokal, Studentstaden 27

Beskrivning: Två rum och pentry
Hyra: 100 kr / dygn, deposition: 1000 kr.
Lokalen ska vara utrymd 21:00 söndag-torsdag samt tyst från 22:00 och utrymd 23:00 fredag-lördag.

Gym, Studentstaden 14

Hyra: 200 kr / halvår
Köp av nyckelbricka: 100 kr

Pingisrum, Studentstaden 16

Tillgång till pingisrummet ingår i hyran för gymmet

Bastu, Studentstaden 26

För att boka bastun skall hyresgästerna vända sig till Studentstaden AB.