31Rätt hyra

Rätt hyra

Andrahandsuthyrning

Man får i princip inte ta ut högre hyra än den man som förstahandshyresgäst betalar till sin egen hyresvärd. Ett visst påslag för möbler får göras. Om lägenheten är fullt möblerad kan ersättningen normalt motsvara ett påslag om högst
10 % av månadshyran som förstahandshyresgästen betalar till sin egen hyresvärd. Om påslaget är högre kan andrahandshyresgästen begära att hyresnämnden beslutar om återbetalning av överhyran (med ränta).
En sådan ansökan till hyresnämnden kan lämnas in upp till tre månader efter det att andrahandshyresgästen lämnade lägenheten och kan gälla överhyra för ett år tillbaka i tiden.

Inneboende

Vid inneboendeförhållanden delar man lämpligen lika, eller fördelar boendekostnaden efter de procent av bostaden som man har tillgång till.

Kontakta oss om du har frågor.