Vi gör skillnad – var med och påverka

Bostadsbristen är ett av de största problemen för studenter i Uppsala, något vi vill ändra på!

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) är en förening för dig som bor i studentbostad i Uppsala hos:

  • Uppsalahem – Studentstaden
  • Heimstaden
  • Rikshem/Kantorn
  • Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

Bli aktiv i Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder!

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) är den centrala föreningen för dig som bor i studentbostad i Uppsala.
Som hyresgäst är du kopplad till hus genom en förhandlingsklausul i ditt hyreskontrakt.
Det innebär att HUS förhandlar om hyran och andra bostadsfrågor för din räkning.

Våra lokala föreningar representerar samtliga hyresgäster i sina bostadsområden.
De arbetar för trivsel och sammanhållning mellan de boende.
De tar tillvara de boendes intressen gentemot hyresvärden.
Det finns en rad verksamheter som drivs av våra föreningar.


Påverka!
Vad kan du göra om du vill engagera dig?

Bli aktiv i din lokala hyresgästförening.

– Du kan bli volontär på våra gemensamma evenemang med Hyresgästföreningen Aros-Gävle
– Du kan ta hand om någon av samlingslokalerna.
– Du kan gå med i den lokala hyresgästföreningens styrelse, alltså bli förtroendevald.
– Du kan delta i samrådsmöten med din hyresvärd för att förbättra kvaliteten och tryggheten där du bor.
– Du kan vara med och påverka bostadssituationen lokalt i ditt bostadsområde eller centralt i hyresförhandlingar eller bostadspolitik.

Är du intresserad, ta kontakt med HUS kansli!