29Hemförsäkring

Hemförsäkring

Alla behöver en hemförsäkring, oavsett hur man bor. En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller alla hemförsäkringar bland annat ett reseskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Bor du i hyresrätt räcker det att du har en vanlig hemförsäkring.

Ingår i alla hemförsäkringar

I Sverige har cirka 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. Alla hemförsäkringar innehåller:

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Ger ersättning t ex vid brand eller stöld.
 • Reseskydd Gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar).
  Ersätter bland annat kostnader för sjukvård och ambulansflyg, som annars kan kosta dig hundratusentals kronor.
 • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd)
  Kan betala skadestånd som du krävs på.
 • Rättsskydd (juridiskt ombud)
  Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.
 • Överfallsskydd
  Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.

Tilläggsförsäkringar

För att få din hemförsäkring att täcka fler händelser kan du utöka den med till exempel ett allrisktillägg (drulle), ett utökat reseskydd eller en fritidsolycksfallsförsäkring. Vissa mer omfattande hemförsäkringar innehåller redan från början allrisktillägg och kanske ett skydd för hemelektronik. Tänk på att en olycksfallsförsäkring sällan eller aldrig ingår i en hemförsäkring.

Samma hemförsäkring för alla i hushållet

En och samma hemförsäkring gäller för alla som är skrivna på samma adress och delar hushåll. Hos några få bolag krävs att man har familjeband och i ytterligare några få att varje person namnges i försäkringsavtalet. Om du har barn under 18 år, men som inte är folkbokförda hos dig, gäller som regel din hemförsäkring ändå för barnen medan de är hos dig.

Hemförsäkringar gäller ett år i taget

En hemförsäkring gäller för ett år i taget. Under den tiden kan du normalt inte byta eller säga upp din försäkring. Bara om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid, till exempel om du flyttar från din bostad eller flyttar in hos din partner.

Saker som täcks av hemförsäkringen

Försäkringen omfattar saker som du äger, hyr eller lånar för privat bruk. Exempelvis gäller den för dina möbler, kläder, husgeråd och apparater.