155Ultuna

Ultuna

Borådet i Ultuna
c/o SUS
Gälbo, Hus F
756 51 Uppsala

Det finns ingen aktiv styrelse för Ultuna Studentbostäder just nu!
Är du intresserat att starta en styrelse så kan du ta kontakt
med HUS-Kansli via e-post kansliet@studenthus.nu eller
slå en signal på tfn 010-459 13 01.

Föreningen saknar fritidslokaler.