155Ultuna

Ultuna

Det finns ingen aktiv styrelse för Ultuna Studentbostäder just nu!
Är du intresserat att starta en styrelse eller en arbetsgrupp så kan du ta kontakt
med HUS-kontor via e-post kansliet@studenthus.nu eller
slå en signal till boendeutvecklaren Anja Andersson
på tfn 010-459 13 01.

Föreningen saknar fritidslokaler.