114Områdesföreningar/Hyra lokal

Områdesföreningar/Hyra lokal


På nästan varje område finns en lokalförening.
Lokalföreningen sköter om de lokaler som finns på området som samlingslokaler, gym, bastu, studierum, övernattningsrum, hobbyrum osv. Det kan variera lite på varje område med vad som finns, mer info kan du få hos respektive lokalförening.

Lokalföreningarna har också direktkontakt med hyresvärden för att öka trivseln och påverka skötseln av respektive område.
Samtliga boende på området är medlemmar i sin lokalförening och väljer styrelse.
Vill du engagera dig för att kunna påverka ditt boende?
Ta då gärna kontakt med din lokalförening eller hör av dig till kansliet.