114Områdesföreningar/Hyra lokal

Områdesföreningar/Hyra lokal

På nästan varje område finns en lokalförening. Lokalföreningen sköter om de lokaler som finns på området som samlingslokaler, gym, bastu, studierum, övernattningsrum, hobbyrum osv. Det kan variera lite på varje område med vad som finns, mer info kan du få hos respektive lokalförening.

Lokalföreningarna har också direktkontakt med hyresvärden för att öka trivseln och påverka skötseln av respektive område. Samtliga boende på området är medlemmar i sin lokalförening och väljer styrelse. Vill du engagera dig för att kunna påverka ditt boende ta kontakt med din lokalförening.

OBS! COVID-19
HUS följer folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för covid-19.
Det innebär just nu följande:

Region Uppsala

För den som vistas i Uppsala län finns beslut om lokala allmänna råd:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
  • Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser.

Beslutet gäller till och med den 17 november 2020, men kan förlängas.

Här kommer en länk till folkhälsomyndigheten för att hålla dig informerad:
Folkhälsomyndigheten