23Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

HUS bistår alltid med råd i frågor kring hyresförhållanden. Är du student och du hyr din bostad är du alltid välkommen att ringa oss. Vi kan till exempel besvara frågor om vilken hyresnivå som är skälig, hur man går tillväga vid uppsägning av kontrakt, eller vilka regler som gäller för andrahandsupplåtelse.

Vid angelägna fall kan vi även biträda en hyresgäst i förhandling eller i rättslig process. Sådant biträde är gratis för hyresgäster till de fastighetsägare vi har förhandlingsordning med.

Vi kan också vara beredda att sluta nya avtal för andra studentbostadsområden i Uppsala, förutsatt att hyresgästerna önskar detta. Kontakta oss gärna – vi tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa till med ett långsiktigt engagemang.

HYRA 2:A HAND

Inför hösten skrivs många andrahandskontrakt, ofta med mer eller mindre ”hemsnickrade” villkor. Hyreslagens regler är oftast tvingande till hyresgästens fördel; oavsett vad man avtalat om, gäller det som står i lagen. Under hyresjuridik och 2:a hand m.m. hittar du en hel del av de regler som gäller i hyresförhållanden.

VAR MED VID STÄDBESIKTNINGEN!

HUS rekommenderar att hyresgästen ALLTID är med vid den besiktning av lägenheten som hyresvärden gör vid avflyttning. Det är mycket vanligt att avflyttande hyresgäst får betala tusentals kronor för att hyresvärden tagit in en städfirma för att avhjälpa brister i städningen. Detta trots att hyresgästen själv tycker att han städat jättebra. Bästa sättet att undvika detta är att vara med vid besiktningen och rätta till anmärkningar eventuella själv.