119Blodstenens hyresgästförening

Blodstenens hyresgästförening

Blodstenens hyresgästförening, förkortat BHF, representerar samtliga
av Studentstadens hyresgäster på Blodstensvägen i Uppsala. BHF ska
verka för trivsel och sammanhållning mellan de boende samt tillvarata
medlemmarnas intressen gentemot hyresvärden. För att uppnå detta
har BHF en rad verksamheter som drivs med alla boendes bästa i
åtanke. BHF har återkommande träffar med hyresvärden och
säkerställer även då att alla boendes bästa är i fokus vid bland annat
hyresförhandlingar.

Styrelsen driver en facebook-grupp för området som heter ”Blodstensvägens gemenskapsgrupp”.
Den hittar du här: www.facebook.com/groups/2941146239548291/

För mer information och svar på eventuella frågor rörande BHF:s
verksamheter var vänlig använd de nedanstående e-postadresserna.
För närvarande finns följande verksamheter inom BHF:

Bastu
bastu@blodstenen.se

Kolonilottsförening
kolonilott@blodstenen.se

Gym
gym@blodstenen.se

Samlingslokal och vandrarhem Blodan
Är du intresserad av att boka samlingslokalen eller vandrarhem Blodan? Det kan du göra direkt på blodstenen.skedda.com eller genom att höra av dig via mejl till bokning@blodstenen.se.

Snickeri
snickeri@blodstenen.se

Vill du veta mer om föreningen och vår verksamhet eller har du övriga
frågor som du ej tror kan besvaras av ansvariga för våra verksamheter?
Hör av dig till styrelse@blodstenen.se