119Blodstenens hyresgästförening

Blodstenens hyresgästförening

Välkomna!

Blodstenens hyresgästförening, förkortat BHF, representerar samtliga
av Studentstadens hyresgäster på Blodstensvägen i Uppsala. BHF ska
verka för trivsel och sammanhållning mellan de boende samt tillvarata
medlemmarnas intressen gentemot hyresvärden. För att uppnå detta
har BHF en rad verksamheter som drivs med alla boendes bästa i
åtanke. BHF har återkommande träffar med hyresvärden och
säkerställer även då att alla boendes bästa är i fokus vid bland annat
hyresförhandlingar.

För mer information och svar på eventuella frågor rörande BHF:s
verksamheter var vänlig använd de nedanstående e-postadresserna.
För närvarande finns följande verksamheter inom BHF:

Bastu
blodstenen@gmail.com

Kolonilottsförening
kolonilottblodan@gmail.com

Gym
gymblodstenen@gmail.com

Samlingslokal och vandrarhem Blodan
Är du intresserad av att boka samlingslokalen eller vandrarhem Blodan? Det går att göra direkt på boka.blodstenen.se  eller genom att höra av sig via mejl till bokablodstenen@gmail.com.

Snickeri
snickeri.blodsten@gmail.com

Vill du veta mer om föreningen och våra verksamheter, eller har du övriga
frågor som du ej tror kan besvaras av ansvariga för våra verksamheter?
Hör av dig till blodstenen@gmail.com .

Här kan du hitta underlag till föreningens årsmöte som kommer att hållas den 26/2:
Handlingar till årsmöte