25Andra hand

Andra hand

Kontrollera att fastighetsägaren gett sitt tillstånd till upplåtelsen. Att ansöka om tillstånd är en enkel procedur, och har man beaktansvärda skäl så kommer hyresvärden inte att neka. Däremot riskerar man att vräkas utan uppsägningstid om tillstånd saknas! Tillstånd kan förenas med villkor – se till att alla dessa är uppfyllda.

Om förstahandshyresgästen är den som betalar in hyran till fastighetsägaren – kontrollera då löpande att så verkligen sker. Alla betalningsuppmaningar skickas nämligen till förstahandshyresgästen, så om det vill sig illa får du inte veta något om att betalningar uteblivit och lägenheten sagts upp förrän fastighetsägaren kommer och knackar på och ber dig packa dina saker.

Kom slutligen ihåg att du har precis samma rättigheter som en förstahandshyresgäst när det gäller exempelvis inomhustemperatur eller störande grannar. Kontakta fastighetsägaren vid problem – så länge tillstånd finns till upplåtelsen har du ingenting att gömma och han kan inte neka dig hjälp bara för att du inte har förstahandskontrakt.

Ladda hem: andrahands hyresavtal