27Inneboende

Inneboende

Som inneboendeförhållanden räknas alla former av upplåtelse i hyres- eller bostadsrätt där hyresgästen delar bostad med någon annan än make/maka/sambo.
Hyr du en hel lägenhet i hyresvärdens frånvaro är det att räkna som andrahandsupplåtelse.

Som inneboende åtnjuter man ett betydligt sämre skydd än den som står på förstahandskontraktet (din hyresvärd). Bland annat krävs det ganska lite för att denne skall kunna säga upp kontraktet. Kom därför ihåg att hyresvärden alltid har tre månaders uppsägningstid, medan hyresgästen bör kunna avtala om kortare tid.

Det är i princip alltid tillåtet att inhysa inneboende i sin bostad, så länge detta inte innebär men för fastighetsägaren.