161Väktargatan

Väktargatan

20181218

INFORMATION till hyresgästerna på Väktargatan

Samlingslokalen på Vg 62 samt studierummen på Vg 50 och 64 kommer att stängas under vecka 51 och hålls stängda tillsvidare

 

Då den lokala hyresgästföreningen på Väktargatan, det vill säga Väktargatans Förtroenderåd, inte verkar ha en fungerande verksamhet har HUS styrelse tagit beslut att återta lokalerna de förfogar över.

Både kontoret och HUS styrelsemedlemmar har under en längre tid försökt på olika sätt att komma i kontakt med Förtroenderådets före detta valda. Tyvärr så har vi inte lyckats med det.

Lokalerna kommer att stängas under vecka 51 och hålls stängda tillsvidare.

HUS kommer att göra lokalerna tillgängliga för Väktargatans Förtroenderåd att använda för årsmöte samt efter att eventuell styrelse som kan hantera föreningens verksamhet har bildats på nämnda årsmöte.

Vi beklagar ifall stängningen kommer att drabba tredje part men det är HUS skyldighet att ta hand om lokalerna.
Vår uppgift är alltid att främja hyresgästernas intressen och vårt mål är att kunna få ihop en engagerad förening i området så fort som möjligt igen. Vi hoppas på ert överseende.

Vid frågor eller intresse att vara en del av Väktargatans Förtroenderåd kan du höra av dig till

kansliet@studenthus.nu eller styrelse@studenthus.nu .

Hyresgäster som har bokat lokalen sedan tidigare det vill säga innan den 18 december 2018 kan kontakta All-bevakning på journummer 070-868 00 40 och talar om att man vill boka en öppning/stängning av lokalen. 

VIKTIGT! Ett underskrivet bokningsunderlag måste visas upp för All-bevakning för att öppning/stängning ska kunna ske.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelse
Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder

genom

Anja Z. Andersson
Verksamhetsutvecklare
Hyresgästföreningen