DU SOM BOR PÅ SERNANDERS VÄG 1-12
INFORMATION ANGÅENDE HYRORNA

Er hyresvärd – Heimstaden – har uppmanat er att betala ny hyra från den 1 januari 2017.

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder har tidigare rekommenderat att ni fortsätter att betala den gamla hyran från 2016 och inte den nya högre hyran då vi inte har kommit överens om den med Heimstaden.

Ni som har följt vår rekommendation och betalat den gamla hyran:

Vi har fått information om att Heimstaden fortsätter att skicka er fakturor med det nya högre hyresbeloppet trots att många hyresgäster inte har gått med på en sådan hyreshöjning.

Gå inte med på en hyreshöjning. Vi rekommenderar att ni som betalat den gamla hyran fortsätter att betala den tills ni antingen fått besked från HUS om:

  • att vi har kommit överens om ny hyra

eller

  • att hyresnämnden fattat ett beslut om vilken hyra som ska gälla.

OBS! Ni kan inte bli uppsagda för att ni inte betalar den nya hyran innan överenskommelse eller beslut i hyresnämnden.

Ni som endast betalat den gamla hyran kan ha fått felaktiga betalningskrav

(Hyreshöjningen kopplad till bredbandet är dock inte felaktig. Den ska betalas)

Ifall ni har fått ett inkassokrav eller brev från Kronofogdemyndigheten trots att ni har betalat den gamla hyran är kravet felaktigt.

Kontakta då omedelbart inkassobolaget eller Kronofogden och meddela att du inte har gått med på någon hyreshöjning och att hyresvärden inte har rätt att kräva mer än den gamla hyran. Meddela också att hyran är betald.

Ni kan kontakta inkassobolaget/Kronofogden via deras e-postadresser, men se till att de tagit emot ditt meddelande. Spara sedan ditt mejl.

Dessutom ska ni genast ta kontakt med er hyresvärd och meddela att ni har betalat in den gamla hyran och på vilket sätt ni har betalat (t.ex. genom att skicka skärmdump (print-screen) från internetbanken).

Ni som har betalat den nya hyran av misstag eller p.g.a. bristfällig information:

Fortsätt att betala den nya hyran, men betala under protest om det är så att ni har betalat av misstag och/eller p.g.a. bristfällig information. Mejla snarast till hyresvärden och berätta varför ni betalade den nya hyran.

Ni kan skriva följande:

”Jag har betalat den nya hyran

  • av misstag
  • utan att jag har förstått att jag kunde valt att fortsätta att betala den gamla hyran

Jag förbehåller mig rätten att kräva tillbaka mellanskillnaden och förtydligar att jag inte har godtagit en hyreshöjning.”

Mejla till följande adresser:
johan.sandberg@heimstaden.se och uppsala@heimstaden.se

Sänd samtidigt en kopia till:

kansliet@studenthus.nu

Ni måste betala hyreshöjningen kopplad till ert bredband

Hyreshöjningen kopplad till bredbandet är framförhandlad med oss och helt i sin ordning. Om ni inte har betalat hyreshöjningen kopplad till bredbandet borde ni betala den. Det är viktigt att ni vet vilket belopp bredbandshöjningen utgörs av. Om ni inte vet hur mycket ni betalar för interneten borde ni ta kontakt med Heimstaden och be om tydligare information.

——————————————————————————-

Vi gör skillnad – kom med och påverka

Bostadsbristen är ett av de största problemen för studenter i Uppsala, något vi vill ändra på!

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder (HUS) är en förening för dig som bor i studentbostad i Uppsala.

Vi förhandlar din hyra och andra hyresvillkor i samarbete med våra lokala Hyresgästföreningar. Vi ger dig också stöd i frågor som rör ditt boende.

Som hyresgäst hos Studentstaden AB, Heimstaden AB, Rikshem/Kantorn,  Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder och Stiftelsen Ultuna Studentbostäder är du kopplad till HUS genom en s.k. ”förhandlingsklausul” i ditt hyreskontrakt. Det innebär att HUS förhandlar om hyran och andra bostadsfrågor för din räkning. Kontakta oss om du har något problem gällande ditt boende.

Som boende i Studentstaden, Heimstaden och Rikshem har du även rättighet att använda de fritidslokaler (exempelvis festlokaler) som de flesta av våra lokala föreningar har. Likaså kan du delta i den lokala föreningens aktiviteter.

HUS är idag en av de största fristående hyresgästföreningarna i Sverige. Vi har ett nära samarbete med Hyresgästföreningen Aros-Gävle.

Hör gärna av dig till kansliet om du vill vara med att påverka lokalt i ditt bostadsområde eller centralt i hyresförhandlingar, bostadspolitik eller varför inte ett volontärsarbete på våra gemensamma evenemang med Hyresgästföreningen Aros-Gävle.