144Majklockan

Majklockan

Styrelse

VAKANT

Det finns ingen aktiv styrelse i kv. Majklockan just nu!
Är du intresserat att starta en styrelse så kan du ta kontakt
med HUS-Kansli via e-post kansliet@studenthus.nu eller
slå en signal på tfn 010-459 13 01.

Boenderepresentanter i hyresförhandlingarna

Henrik Karlsson
Isolde Snellman

HUS-fullmäktigeledamöter

VAKANT